top of page

Anti dopings 

Saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes iniciatīvu, šodien noslēgts līgums ar Valsts sporta medicīnas centru par dopinga kontroles pasākumiem Latvijas teritorijā un ārpus tās Latvijā atzīto sporta federāciju augstas klases sportistiem, kuri piedalās starptautiska mēroga sacensībās.

Pateicoties  sadarbībai ar  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Sporta federāciju padomei finansējumu  izdevies dubultot, kopumā paredzot 20 000 eiro dopinga kontroļu veikšanai, kuras 2017.gadā nodrošina un 2018.gadā nodrošinās Valsts sporta medicīnas centrs. Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis norāda, ka dopinga kontroles pasākumu uzdevums ir nodrošināt sporta federācijām pārliecību par to, ka ievēroti visi nosacījumi un sportisti ir aizsargāti no neatļauto vielu nonākšanas organismā. Latvijas Sporta federāciju padomes noslēgtie līgumi ar sporta federācijām paredz, ka federāciju biedri - sporta darbinieki un sportisti ir izglītoti un informēti par atbildību, ja pieļauti pārkāpumi sporta sacensību norisē, kā arī jāievēro Pasaules Antidopinga kodekss un Ministru Kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.810 “Dopinga kontroles kārtība.”
Lai sporta organizācijām izdotos sasniegt šo mērķi, kā arī sargātu bērnu un jauniešu nākotni sportā, Latvijas Sporta federāciju padome, sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļu plāno organizēt informatīvus pasākumus treneriem un federāciju pārstāvjiem. Plānots skaidrot aizliegto vielu izmantošanas ietekmi uz sportistu veselību arī pašiem sportistiem: “Latvijas sportistu veselība ir dārgāka par jebkuru olimpisko medaļu, tāpēc šobrīd darām visu, kas ir mūsu spēkos un esmu pārliecināts, ka šis ir liels solis, lai atjaunotu uzticību Olimpiskajām vērtībām par godīgu cīņu sportā. Arī pašu sportistu personīgā atbildība ir pārliecināties, vai viņu asinīs nav nonākušas aizliegtās vielas. Mūsu uzdevums ir rūpēties par to, ka paši sportisti zina kā sevi aizsargāt.” – uzsver Einars Fogelis. (Materiāls tiek ņemts no https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/veiks-papildus-antidopinga-pasakumus-sportistu-aizsardzibai)

 

bottom of page