top of page

Piešķirtas LSFP sporta stipendijas 2021./2022. mācību gadamLatvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valde apstiprinājusi Sporta stipendijas ieguvējus 2021./ 2022. studiju gadam. Sporta stipendiju finansēšanas avots ir valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) paredzētie budžeta līdzekļi. 

Sporta stipendijas no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirtas kopš 2007. gada. To mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī, lai popularizētu studentu sportu un veicinātu rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.

Pieteikties stipendijai tika aicināti visu Latvijas izlašu sportisti, kuri studē akreditētā augstākās izglītības iestādē, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas (GAISF) biedri, vai atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. Stipendiju piešķiršanas kritēriji nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programmas, tomēr studiju ilgums nedrīkst pārsniegt studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu.

Šogad Stipendiju komisija saņēma 75 studējošo sportistu pieteikumus, no kuriem stipendija piešķirta 43 pretendentiem. Kopumā stipendijām piešķirtie līdzekļi – 39 900 eiro, bet maksimālo studiju stipendiju 1500 eiro apmērā ieguva pieci sportisti, no kuriem viens ir svarcēlājs Artūrs Plēsnieks, kurš 2021. gada rudenī uzsācis studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Sveicam Artūru ar stipendijas iegūšanu!

Comments


bottom of page